آخرین مطالب آرک دکو
آموزش رویت
, ,

آموزش رویت قسمت شانزدهم: آموزش ایجاد توپوگرافی - Massing and Site

آموزش رویت قسمت شانزدهمدوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت شانزدهم، ایجاد توپوگرافی در پروژه را خواهیم داشت. آموزش رویت قسمت شانزدهمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:ایجاد توپوگرافی Massinf and Site است…
آموزش رویت
,

آموزش رویت قسمت پانزدهم: Room & Area

دوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت پانزدهم، آموزش تفکیک و به دست آوردن مساحت فضاها در پروژه را خواهیم داشت.آموزش رویت قسمت پانزدهمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:به دست آوردن مساحت فضاها تفکیک فضاها با روش room تفکیک ف…
آموزش رویت
, ,

آموزش رویت قسمت چهاردهم: آموزش ایجاد گروه و مخفی کردن اشیا در پروژه

دوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت چهاردهم، آموزش ایجاد گروه و مخفی کردن اشیا در پروژه را خواهیم داشت. آموزش رویت قسمت چهاردهمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:مخفی کردن آبجکت ها ایجاد گروه در پروژه mirror group …

تکسچرهای جدید آرک دکو
تکسچر چرم
تکسچر چوب روشن
تکسچر چوب سیاه